Hàng nghìn người tập trung ở Bến du thuyền DHC-Marina xem bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh 2-9

Scroll to Top