Hoạt động Đầu tư

Với những tiềm năng vốn có từ tài nguyên thiên nhiên cũng như nội lực phát triển của thành phố Đà Nẵng và các địa phương khác trên cả nước, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư DHC đã tìm kiếm những cơ hội phát triển kinh doanh tại đây.

Các dự án về du lịch, bất động sản, nghỉ dưỡng, giải trí đã lần lượt ra đời hứa hẹn mang đến một diện mạo mới cho thành phố trẻ năng động cũng như mang lại công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Với kinh nghiệm đầu tư tại các quốc gia phát triển Châu Âu, các cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Đầu Tư DHC đã có những chiến lược đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới dựa trên phương châm "Đầu tư - Hợp tác - Cùng phát triển".

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư DHC

Scroll to Top