Hoạt động Xây dựng

Nằm trong chiến lược cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn thiết kế, giám sát, thi công và nội thất công trình, mảng xây dựng công trình là một trong những phần quan trọng bậc nhất của DHC Group. Lĩnh vực hoạt động bao gồm:


Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Bán lẻ khác trong các cừa hàng kinh doanh tổng hợp

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Riêng xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán tại chân công trình)

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

Hoạt động tư vấn quản lý: Tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý dự án

Giới thiệu Công ty Cổ phần DHC Sông Hàn
Scroll to Top