Ngôi nhà mơ ước

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư DHC (DHC) được thành lập vào tháng 9, 2012 tại thành phố Đà Nẵng, xuất phát từ những cổ đông cùng chung ý tưởng xây dựng tại Việt Nam một “Ngôi nhà mơ ước”. 

DHC đã nhanh chóng đầu tư vào các dự án lớn tại khu vực cũng như luôn tìm kiếm những cơ hội đầu tư khác trong và ngoài nước. Với quan niệm kinh doanh lâu dài, bền vững dựa trên nền tảng uy tín rõ ràng, DHC luôn chào đón các đối tác trong và ngoài nước cùng hợp tác phát triển, tham gia dự án, kết nối đầu tư trên cơ sở bình đẳng, thân thiện và hài hòa về lợi ích. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy việc đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa ngành nghề trên mọi phương diện, mọi lĩnh vực.  

Hướng đến mục tiêu trở thành Tập đoàn đa ngành nghề lớn mạnh tại Việt Nam và khu vực, toàn thể nhân sự DHC đang từng bước đẩy nhanh tiến độ công việc, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đoàn kết sáng tạo, thường xuyên tìm ra những cách làm mới, hướng đi mới phù hợp với sự phát triển chung.

Đối với DHC, quyền lợi và chế độ phúc lợi của cán bộ nhân viên luôn được phát triển song hành hài hòa cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. DHC luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Cán bộ DHC là những con người năng động đầy nhiệt huyết, khao khát làm việc sáng tạo để đưa DHC ngày càng phát triển. Mỗi con người của DHC đều có thể độc lập triển khai công việc nhưng khi cần, họ cũng có thể biến mình thành chất kết dính, cùng nhau tạo nên một khối vững bền và thống nhất.  

DHC luôn là một tập thể thống nhất, tập trung, dân chủ, hoạt động dựa trên luật pháp nước Việt Nam. DHC luôn đóng góp sức mình cho sự phát triển của xã hội, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, đề cao nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp bền vững đi đôi với trách nhiệm phát triển xã hội.

DHC - Ngôi Nhà Chung - "Ngôi Nhà Mơ Ước".

DHC GroupCông ty thành viên

Scroll to Top